Průřezová témata v projektech spolupráce z Kreativní Evropy 2014–2020

Evropská komise vydala novou publikaci týkající se prvního programového období Kreativní Evropy. Publikace přináší přehled o tom, jak se projekty spolupráce podpořené v letech 2014 až 2020 zabývaly třemi průřezovými tématy Evropské komise (rovnost pohlaví, Zelená dohoda pro Evropu, digitalizace).

Přehled může sloužit také jako inspirace pro nové žadatele o podporu na projekty spolupráce.

Publikace ke stažení '
Všechny novinky