Publikace o podpoře Kreativní Evropy v oblasti literatury

Evropská komise vydala dvě publikace o podpoře projektů v oblasti literatury.

Kromě toho, že evropský knižní sektor přispívá ke kulturní a jazykové rozmanitosti, významně přispívá také k ekonomice z hlediska obratu, zaměstnanosti a růstu. Kreativní Evropa nyní podporuje knižní sektor prostřednictvím následujících výzev: Projekty evropské spolupráce, Evropské platformy, Evropské kulturní sítě a Oběh evropských literárních děl.

V letech 2014 až 2020 podpořil program knižní sektor částkou více než 49 milionů eur, což představuje více než 10 % celkového rozpočtu části Kreativní Evropa zaměřené na kulturu.

Creative Europe’s Support to the Book Sector

Publikace přináší přehled projektů podpořených v oblasti literatury v rámci programu Kreativní Evropa v letech 2014–⁠2020.

Tato brožura poskytuje shrnutí dopadu programu na evropský knižní hodnotový řetězec s příslušnými informacemi o každém podpořeném projektu, včetně popisu projektů, citací příjemců a odkazů na online zdroje projektů a platformu výsledků projektů podpořených Kreativní Evropou. Popisným a analytickým způsobem představuje 48 projektů podpořených v tomto období programem Kreativní Evropa. Publikace však nezahrnuje projekty podpořené z výzvy přímo na podporu literárního překladu (nyní Oběh evropských literárních děl). Ty jsou součástí samostatné publikace (viz níže).

The playbook of literary translation projects

Program financování literárních překladů v rámci programu Kreativní Evropa 2014–⁠2020 podpořil téměř 400 projektů z více než 40 různých zemí a více než 3000 překladů evropských literárních děl.

Jeho cílem je rozvíjet čtenářskou obec a stimulovat šíření beletristických děl v Evropě, a to nejen podporou překladů, ale také vydávání, distribuce a propagace. Tato brožura je dynamickým a interaktivním archivem úryvků z knih přeložených a vydaných díky této podpoře. Ukázky jsou uspořádány podle žánrů a jsou uvedeny v cílovém jazyce s informacemi o autorovi, překladateli a příslušných jazycích.

Ke konci brožury je také uveden vyčerpávající seznam všech projektů a knih vybraných k financování v rámci programu Kreativní Evropa 2014–⁠2020.

Creative Europe’s Support to the Book Sector ' The playbook of literary translation projects '
Všechny novinky