Publikace o projektech kulturní spolupráce v zemích západního Balkánu

Evropské komise vydala novou publikaci z názvem European cultural cooperation projects in the Western Balkans. Obsahuje informace o 13 projektech, které podpořily evropskou kulturní spolupráci a kulturní a kreativní průmysly v zemích západního Balkánu.

EU a západní Balkán mají společnou historii, kulturní kořeny a budoucnost. Evropská komise se v červenci 2019 rozhodla posílit kulturní spolupráci na západním Balkáně za účelem smíru a navázání dobrých sousedských vztahů. V programu Kreativní Evropa byla vyhlášena zvláštní výzva a žadatelé byli vyzváni, aby navrhli konsorcium s většinou partnerů ze západního Balkánu s cílem posílit vazby v regionu a maximalizovat lokální dopad. Z 350 návrhů vybrala agentura EACEA 13 projektů s 91 partnery. Vybrané projekty pokrývají různá odvětví a přispívají k průřezovým cílům Evropské komise. Tato brožura byla koncipována jako multimediální publikace s mnoha zdroji o projektech a zapojených organizacích, včetně popisů projektů, fotografií a videí, jakož i všech relevantních odkazů na partnery projektů, příslušné stránky a účty na sociálních sítích.

Publikace '
Všechny novinky