Report CultureForHealth o přínosu kultury pro zdraví

Podpořený evropský projekt CultureForHealth zveřejnil aktualizovanou verzi reportu o přínosu kultury pro zdraví a dobré životní podmínky.

Zpráva se neomezuje jen na několik výzkumných otázek, ale snaží se poskytnout jasný přehled o objemu existující literatury, klíčových pojmech, hlavních bodech a typech existujících studií. Identifikuje také mezery ve znalostech stávající literatury. Nakonec shromažďuje politická doporučení a konkrétně pojmenovává současné výzvy, čímž dále rozšiřuje rozsah zprávy nad rámec navrhovaných politických směrů a konkrétních politických opatření.

CultureForHealth je podpořený evropský projekt, který se zaměřuje na roli kultury v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek. Projekt má ambici vyvolat skutečnou změnu politiky na úrovni EU, regionální a místní úrovni – sblížit zdravotní, kulturní a sociální politiku. Podrobné informace o jeho cílech najdete zde.

Zpráva CultureForHealth ' Krátká verze zprávy '
Všechny novinky