Report o tělesném a duševním zdraví umělců a profesionálů v hudebním sektoru

Evropská komise zveřejnila report o tělesném a duševním zdraví a „wellbeingu“ umělců a profesionálů v hudebním sektoru, který vznikl v rámci iniciativy Music Moves Europe. Uvádí příklady úspěšných politik a postupů z několika členských států EU, které rizika v této oblasti řeší.

Dokument nese název The health and wellbeing of professional musicians and music creators in the EU.

Tvorba a vystupování v hudebním sektoru vyžadují fyzickou a psychickou odolnost. Profesionální hudebníci a hudební tvůrci se pohybují v rychle se měnícím prostředí, kde se hudba vytváří, produkuje, distribuuje, konzumuje a zpeněžuje zcela novými způsoby. Toto nové prostředí vytváří dodatečný tlak a stres na profesionály, kteří, aby se udrželi nad vodou, potřebují nyní kromě své virtuozity a zručnosti řadu dalších dovedností (například digitální a obchodní dovednosti). Nedávné krize, jako byla pandemie COVID-19, situaci ještě zhoršily. Tato nová realita vyvolává velké obavy o zdraví a blahobyt hudebníků a hudebních tvůrců v EU. V reakci na tuto výzvu vydala Evropská komise v rámci své iniciativy Music Moves Europe tuto studii. Studie ukazuje, že zdraví a pohoda hudebníků v EU jsou ohroženy řadou rizikových faktorů a že je třeba přijmout opatření na mnoha frontách.

Report ' Více informací '
Všechny novinky