Report Voices of Culture zabývající se pracovními podmínkami kulturních profesionálů

Organizace Voices Of Culture zveřejnila report na téma „Postavení a pracovní podmínky umělců a kulturních profesionálů“. Tato podrobná zpráva je přímým výsledkem práce 47 organizací občanské společnosti, které se zúčastnily brainstormingového setkání ve dnech 27. a 28. dubna 2021. Obsahuje konkrétní politická doporučení a příklady osvědčených postupů.

Report se zabývá aktuálními tématy a problémy, které trápí evropské umělce i profesionály z oblasti kulturních a kreativních odvětví. Kritizuje například uzavírání smluv o dílo, které zbavují autory jejich práv a honorářů výměnou za jednorázovou platbu. Voices Of Culture přichází s řešením díky zavedení spravedlivých modelů sdílení příjmů za využívání děl a výkonů, a to i online. Více informací o zlepšení pracovních podmínek umělců a kulturních profesionálů se dočtetě v samotném reportu, který je k dispozici v dlaždici pod článkem.

Voices Of Culture je organizace, která se zabývá zprostředkováním dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci kulturních a kreativních odvětví.

Voices Of Culture Report ' Více informací '
Všechny novinky