Kongres AI: budoucnost kulturních a kreativních odvětví

Kongres AI: budoucnost kulturních a kreativních odvětví, který se uskuteční od 11. do 13. října 2023 v Helsinkách, poskytne platformu pro odborníky z praxe, tvůrce politik, výzkumné pracovníky, pedagogy, umělce, pedagogy a studenty z celého světa, k setkání a diskuzi o dopadu, příležitostech a výzvách umělé inteligence na celou kulturní a kreativní oblast.

Součástí kongresu budou přednášky, panelové diskuse, workshopy a networkingová setkání, která účastníkům poskytnou komplexní porozumění umělé inteligenci a jejímu potenciálu pro transformaci řízení, výzkumu, politik i vzdělávání v oblasti kultury.

Účastníci budou moci nahlédnout na příležitosti i omezení, které AI představuje pro inovace a růst kulturního a kreativního sektoru, porozumět etickým, právním a sociálním důsledkům AI a otázkám souvisejícím s předpojatostí při tvorbě a předávání znalostí, zamyslet se nad potenciální ztrátou pracovních míst nebo potřebou ochrany soukromí a také se seznámit s již osvědčenými postupy a úspěšnými příklady v oblasti kultury.

Registrace nutná: Early bird do 15. srpna 2023.

Celoevropský kongres organizuje Síť akademických pracovišť a kulturních organizací s působností v oblasti arts-managementu a kulturní politiky (ENCATC)

Více informací '
Všechny novinky