Roční pracovní program Kreativní Evropy 2022 a navýšení rozpočtu

Evropská komise schválila 13. ledna Roční pracovní program Kreativní Evropy na rok 2022. Oproti loňskému roku byl rozpočet navýšen o 100 milionů eur.

Roční pracovní program Kreativní Evropy na rok 2022 představuje politický rámec programu, jeho priority a aktivity. S rozpočtem ve výši přibližně 385 milionů eur posiluje Kreativní Evropa svou podporu tvůrčím a kulturním partnerům, kteří musí čelit výzvám vyplývajícím z pandemické krize a z rostoucí celosvětové konkurence.

Aktivity pro rok 2022 v části Kultura
 • Projekty evropské spolupráce
  Projekty evropské spolupráce budou vyhlášeny v únoru a budou zaměřeny na všechna kulturní a kreativní odvětví s cílem podpořit mezinárodní spolupráci, výměnu zkušeností, společnou tvorbu a inovace.
 • Scénická umění a kulturní dědictví
  Ve druhé polovině roku 2022 budou zveřejněny tři nové výzvy na podporu hudebního sektoru prostřednictvím iniciativy Music Moves Europe, sektoru scénických umění prostřednictvím iniciativy Perform Europe a kulturního dědictví prostřednictvím Označení Evropské dědictví.
 • Knihy a literatura
  Kreativní Evropa bude podporovat překlady literárních děl, rozvoj partnerství mezi nakladateli a Evropský týden knihy, iniciativu na podporu čtení mezi mladými lidmi.
 • Ceny a iniciativy
  Kreativní Evropa podpoří udílení cen EU v oblasti literatury, hudby, architektury a kulturního dědictví formou grantů, a stejně tak iniciativu Evropská hlavní města kultury. Důraz je kladen na sdílení znalostí, navazování kontaktů a možnosti propagace pro vítěze.
Aktivity pro rok 2022 v části MEDIA
 • Audiovizuální obsah
  V roce 2022 je k dispozici nová podpora na vývoj videoher a imerzivního obsahu. Kreativní Evropa pokračuje v podpoře společného vývoje, vývoje slate a mini-slate, jakož i výroby televizního a online obsahu.
 • Audiovizuální podnikání
  Nový program MEDIA 360°, který bude spuštěn v roce 2022, bude stavět na synergiích v rámci audiovizuálního průmyslu, přičemž bude pokračovat podpora vzdělávacích programů, trhů, filmových distributorů a sales agentů a inovativních nástrojů/obchodních modelů.
 • Audiovizuální publikum
  Kreativní Evropa bude udělovat novou podporu pro sítě festivalů, která doplní podporu poskytnutou jednotlivým festivalům v rámci pracovního programu na rok 2021. Program bude nadále podporovat síť evropských kin, evropské sítě VOD a celoevropské strategie distribuce filmů.
 • Audiovizuální politika a komunikace
  Prostřednictvím dialogu o regulaci, sdílení analýz a údajů o trendech hodlá Kreativní Evropa podporovat ucelenou evropskou audiovizuální politiku, přičemž se bude opírat o Evropskou audiovizuální observatoř a ERGA. Program předpokládá konzultace se zúčastněnými stranami prostřednictvím European Film Forum a oslovení diváků prostřednictvím Ceny diváků Lux.
 • Media Invest
  Kreativní Evropa bude podporovat platformu pro kapitálové investice prostřednictvím spojení fondů MEDIA s fondy InvestEU s cílem zaručit soukromé investice do audiovizuálního odvětví.
Aktivity v Mezioborové části

V rámci této části programu bude Kreativní Evropa pokračovat v podpoře projektů spolupráce v oblasti žurnalistiky a poskytovat stabilnější podporu projektům zaměřeným na svobodu médií a mediální gramotnost.

 • Creative Innovation Lab
  Kreativní Evropa bude i nadále podporovat inovativní přístupy k tvorbě, distribuci a propagaci obsahu v různých odvětvích, které mohou přispět i k cílům Nového evropského Bauhausu.

 

Roční pracovní program KE 2022 ' Informace na webu EK '
Všechny novinky