Scenáristická soutěž FILMOVÉ NADACE

FILMOVÁ NADACE vyhlásila další ročník scenáristické soutěže pro rok 2021 v kategorii „literární příprava celovečerních hraných filmů – dosud nerealizovaný scénář“.

Jsou vyhlášeny dvě kategorie:
– hlavní kategorie – pro všechny autory splňující podmínky soutěže
– kategorie Hvězda zítřka – pro autory do 33 let, kteří dosud nemají realizovaný žádný scénář celovečerního hraného filmu a splňují podmínky soutěže

Žádosti mohou posílat autoři – fyzické osoby s trvalým bydlištěm v ČR se scénářem, u něhož do data uzávěrky nebyla zahájena realizace. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Uzávěrka pro posílání žádostí: 28. února 2021

Více informací a formuláře žádosti najdete zde.

Všechny novinky