Europa Nostra vyhlásila sedm nejohroženějších památek Evropy pro rok 2022

Europa Nostra spolu s Institutem Evropské investiční banky vyhlásily 7 nejohroženějších památek v Evropě pro rok 2022.

Patří mezi ně:

Milotský most, ALBÁNIE

Klášter Récollets, Nivelles, BELGIE

Zahradní město La Butte Rouge u Paříže, FRANCIE

Historické centrum města Stolberg, NĚMECKO

Neptunovy lázně v Băile Herculane, RUMUNSKO

Palác Orléans-Borbón u Cádizu, ŠPANĚLSKO

Pevnost Crèvecoeur, Den Bosch, NIZOZEMSKO

Výkonný prezident Europa Nostra, Prof. Dr. Hermann Parzinger se k vyhlašování vyjádřil slovy: „Seznam 7 nejohroženějších 2022 zahrnuje nejrůznější památky – od příkladného zahradního města z 20. století přes historické centrum středověkého města, vážně poškozené povodněmi, až po opuštěnou, ale ikonickou budovu, která je součástí jednoho z nejstarších lázeňských středisek na našem kontinentu. Tyto památky jsou ohroženy zanedbáním péče, plánovanou demolicí, nevhodnou zástavbou, ničivým dopadem přírodních katastrof nebo nedostatkem finančních prostředků. Zveřejněním tohoto seznamu chceme ukázat solidaritu a podporu místním komunitám a aktivistům v oblasti památkové ochrany, kteří se snaží o záchranu těchto ohrožených míst. Evropské kulturní dědictví musí být zachováno nejen jako svědectví naší společné minulosti, paměti a identity, ale také jako katalyzátor udržitelného rozvoje, sociální soudržnosti a tolik potřebného mírového soužití.“

Sedm nejohroženějších památek pro rok 2022 vybral výbor Europa Nostry z 12 památek, které do užšího výběru zařadila mezinárodní odborná porota. Výběr byl proveden na základě mimořádného památkového významu a kulturní hodnoty každé z těchto lokalit, jakož i na základě vážného bezprostředního ohrožení. Za zásadní přidanou hodnotu byla považována míra zapojení místních komunit a angažovanost veřejných i soukromých subjektů při jejich záchraně. Dalším kritériem výběru byl potenciál památek působit jako katalyzátor udržitelného socioekonomického rozvoje, ale také jako nástroj podporující mír a dialog v daných lokalitách a širších regionech.

Iniciativu 7 nejohroženějších památek Evropy zajišťuje Europa Nostra ve spolupráci s Institutem Evropské investiční banky a je rovněž podporován programem Kreativní Evropa. Iniciativa byla založena v roce 2013 a je součástí kampaně občanské společnosti na záchranu ohroženého evropského dědictví. Má za cíl zvyšovat povědomí, připravovat nezávislá hodnocení a navrhovat doporučení vedoucí k záchraně památky. Každé památce uvedené na seznamu je poskytnut grant ve výši 10 000 EUR, který pomáhá při realizaci dohodnuté činnosti, jež přispívá k záchraně ohrožené památky. Zařazení ohrožené památky na seznam ve většině případů slouží jako katalyzátor a podnět k mobilizaci potřebné veřejné nebo soukromé podpory, a to včetně zajištění financování.

Podrobné informace '
Všechny novinky