Seminář k výzvě na ochranu hodnot Unie určené organizacím občanské společnosti

V rámci evropského programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV), který je určen organizacím občanské společnosti působícím na místní, regionální, celostátní i nadnárodní úrovni a který si klade za cíl zachovat a dále rozvíjet otevřenou, demokratickou, rovnoprávnou a inkluzivní společnost založenou na dodržování práv a zásad právního státu, byla vyhlášena výzva na ochranu a prosazování hodnot Unie.

V rámci výzvy budou podpořeni zprostředkovatelé, kteří jsou schopni budovat kapacity organizací občanské společnosti působících v oblastech, na něž se vztahuje program CERV, a to i prostřednictvím poskytování finanční podpory. Zprostředkovatelé by měli upřednostnit menší organizace, které mají obvykle omezenější kapacitu a zdroje financování.

Uzávěrka výzvy je 29. března 2022.

Seminář k výzvě se koná 25. ledna 2022 od 11:00 do 13:00 a registrovat se do něj můžete zde.

Informace o výzvě '
Všechny novinky