Slezské divadlo Opava uvede představení v rámci podpořeného projektu Let’s Sing Oratorio Music

Slezské divadlo Opava uvede inscenaci souboru opery Joseph Haydn Stvoření světa.

Představení je součástí mezinárodního podpořeného projektu Let’s Sing Oratorio Music!, jehož hlavním rysem je aktivní účast publika: děti a mládež se zapojují během představení zpívaje sborové části oratoria doprovázeni orchestrem a sborem Slezského divadla Opava, zatímco sólisté jsou vítězové mezinárodní pěvecké soutěže Sacred Music International Competition 2020.

Haydnovo oratorium Stvoření se člení do sedmi dnů a tří částí, v nichž nejdříve z chaosu povstává světlo, nebe a země, moře a hory a vše další až nakonec po Adama s Evou. Boží dílo komentují a chvalozpěvy oslavují tři archandělé Gabriel (soprán), Uriel (tenor) a Raphael (bass). V poslední části se k nim přidávají Adam a Eva a společně velebí zázrak stvoření. Haydnova hudba slohově přísná i naivní dokáže sugestivně evokovat počáteční chaos i prudké bouře, ohnivé blesky a burácení hromu, lehounké sněhové vločky i zurčící potok a svou vytříbeností řadí toto oratorium mezi jeho vrcholné práce. Jeho uvedení v historii vždy bylo a je svátkem.

Premiéra představení proběhne 5. prosince 2021 od 19 hodin. Další představení proběhnou 4. a 15. ledna 2022.

Více informací '
Všechny novinky