Slovenská iniciativa Rok pro klima

Nový slovenský projekt iniciuje Goethe InstitutFrancouzský institut v Bratislavě za podpory a aktivní spolupráce řady místních aktérů, kulturních organizací, neformálních skupin a jednotlivých profesionálů, vzdělávacích institucí zaměřených na architekturu, design, umění a další kreativní odvětví.

Rok pro klima je projekt a iniciativa inspirovaná globálními ekologickými hnutími a diskusí o změně klimatu a jejím dopadu na komunity. Koncepční zázemí tvoří témata iniciativy Nový evropský Bauhaus.

Záměrem je podporovat a rozvíjet aktivity kreativního a vzdělávacího sektoru, které mají zabránit negativním dopadům změny klimatu ve společenském, kulturním a každodenním životě a podpořit přechod společnosti k bezuhlíkové budoucnosti, vzdělávat o změně klimatu a o tom, jak se s ní vyrovnat.

Očekávaným dlouhodobým výsledkem je, že organizátoři a partneři projektu vytvoří distribuovanou mezioborovou platformu pro výměnu znalostí a spolupráci mezi tvůrčími, vzdělávacími a dalšími odvětvími.

Koncept péče o klima je již dobře známý, principem je použití pozitivního termínu vedle zavedených termínů klimatická krize a změna klimatu, aby se pozornost zaměřila na důležitou oblast péče s cílem aktivně řešit problémy.

Plánované aktivity

  • Řada akcí – diskuse, přednášky, workshopy, návštěvy zahraničních odborníků, setkání…
  • Experimentální letní klimatická akademie
  • Rezidenční pobyty pro umělecký výzkum
Více informací '
Všechny novinky