Soutěž Horizon Impact Award 2022 pro projekty s celospolečenským významem

Evropská komise vyhlásila 3. ročník soutěže Horizon Impact Award 2022 v rámci programu Horizont Evropa. Oceňuje v ní projekty, které společnosti přinesly důležité poznání či inovace, tedy měly pozitivní celospolečenský dopad. Soutěž je určena pouze pro ukončené projekty (max. k termínu podání žádosti o cenu) z předchozích rámcových programů, 7. RP a Horizontu 2020. Ceny jsou finančního charakteru a každý z celkem šesti výherců získá 25 000 €.

Výzva je otevřena do 8. března 2022.

Více informací '
Všechny novinky