Staňte se součástí aktivit hlavního evropského města kultury Chemnitz 2025

Chemnitz a 38 partnerských měst a obcí v regionu Střední Sasko, Krušné hory a Zwickau se stanou Evropským hlavním městem kultury 2025. Realizací aktivit spojených s tímto titulem byla pověřena organizace Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH (Kulturhauptstadt GmbH), která si zvolila motto C the Unseen. Klíčovou prioritou je propojení co nejvíce regionálních i mezinárodních partnerů působících v oblastech sociokultury, umění, kutilství, gastronomie, životního prostředí, udržitelnosti či práce s dětmi a se seniory.

Kulturhauptstadt GmbH otevřelo několik výzev. Rádi bychom vás upozornili zejména na následující dvě:

Výzva č. 03/23: CZ-PL-DE (přeshraniční spolupráce)
Kulturhauptstadt GmbH usiluje o vznik nové přeshraniční spolupráce a propojení kreativních profesionálů a kulturních institucí v Německu, Polsku a v České republice. Do této výzvy se mohou přihlásit projekty, které se zabývají současnými společenskými výzvami zejména s důrazem na mírovou a vzpomínkovou oblast. Podpořeny budou projekty dvoustranné, nebo třístranné spolupráce.
Uzávěrka výzvy: 31. 8. 2023

Výzva 05/23: Urban popular culture
V rámci Roku evropského hlavního města kultury 2025 dostanou iniciativy zabývající se současnou městskou kulturou příležitost představit své aktivity široké veřejnosti. Podporu získají zejména projekty, které se soustředí na diverzitu, udržitelnosti, inkluzi a mezigenerační spojení.
Předpokládaný termín výzvy: 1. 9.—30. 11. 2023

Více informací '
Všechny novinky