Studie na téma Horizont Evropa a Nový evropský Bauhaus

Evropská komise zveřejnila novou studii Horizont Evropa a Nový evropský Bauhaus, která obsahuje několik doporučení, jejichž cílem je podpořit hodnoty udržitelnosti, inkluze a estetiky.

Dokument zpracovává výsledky workshopu, který proběhl dne 30. listopadu 2021 a byl organizován Generálním ředitelstvím pro výzkum a inovace Společným výzkumným střediskem. Na workshopu se sešli odborníci na design, klima, energetiku, architekturu a další zainteresovaní aktéři s cílem diskutovat o výhledové agendě výzkumu a inovací iniciativy Nového evropského Bauhausu.

Studie '
Všechny novinky