Výzva TFL Audience Design Fund 2024 pro distributory

Celkem 3 x 45 000 EUR rozdělí v roce 2024 TorinoFilmLab díky Fondu TFL Audience Design, a to formou grantů na podporu 3 filmů ve fázi distribuce, které plánují uvedení alespoň ve dvou zemích.

Musí se jednat o projekt mezinárodní koprodukce ve fázi postprodukce (hrané filmy, tvůrčí dokumenty, animace, nad 60 minut) mezi zeměmi, které jsou součástí programu Kreativní Evropa MEDIA, a zeměmi, které se programu MEDIA neúčastní.

Fond TFL Audience Design kombinuje finanční podporu s poradenstvím. Obsahuje proto 3 povinná online sezení, během nichž filmový tým pracuje na vytvoření strategie pro realizaci inovativních způsobů zapojení publika a oslovení diváků.

Fond TFL Audience Design pokryje výdaje spojené s vytvořením a realizací originálních aktivit pro zapojení publika, které jdou nad rámec tradičních distribučních a marketingových akcí obvykle realizovaných za účelem propagace filmu, v období do podzimu 2025.

Uzávěrka přihlášek: 23. 1. 2024

Kontakt: 

Více informací '
Všechny novinky