Transformation of places of learning – výzva Nového evropského Bauhausu

V rámci Nového evropského Bauhausu byla otevřena nová výzva Transformation of places of learning.

Výzva podpoří projekty zaměřené na proměnu míst vzdělávání, které propojují konkrétní místo s inovativními pedagogickými metodami a místní komunitou. Zajímají nás probíhající nebo nové projekty v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a znalostí, které odrážejí hodnoty Nového evropského Bauhausu (udržitelnost, estetika, inkluze) a jejichž cílem je proměnit:

  • fyzické místo vzdělávání a poznání,
  • způsoby učení nebo získávání znalostí a/nebo vzdělávacího a pedagogického zaměření,
  • vztahy s místní komunitou.

Přestože konečným cílem je spojit tyto tři rozměry transformace, vítány jsou i projekty vypracované na základě dvou z nich.

Zveme odborníky, myslitele, realizátory, sousedy, studenty, pedagogy a vědce aby se k nám připojili a společně s námi vytvořili krásné, udržitelné a inkluzivní prostory, které utvářejí naše budoucí způsoby učení a myšlení.

Dne 8. března proběhlo informační setkání k výzvě v angličtině. K dispozici jsou záznam i prezentace ze setkání.

Výzva ' Záznam z informačního setkání ' Prezentace '
Všechny novinky