Třetí výzva Culture Moves Europe pro hostitelské organizace

Culture Moves Europe nabízí grant hostitelským organizacím na podporu zahraniční mobility umělců a kulturních profesionálů. Účelem grantu je přivítat v prostorách hostitelských organizací zahraniční umělce a kulturní profesionály za účelem realizace rezidenčního projektu.

Rezidenční akce Culture Moves Europe poskytuje finanční podporu organizacím a právnickým osobám v zemích programu Kreativní Evropa. Účelem grantu je přivítat v prostorách hostitelských organizací zahraniční umělce a kulturní profesionály za účelem realizace rezidenčního projektu.

Kreativní Evropa chce prostřednictvím tohoto grantu podpořit úsilí o mezinárodní zviditelnění organizací, ať už těch zavedených, nebo těch, které byly založeny teprve nedávno.

Rezidenční akce se zaměřuje na organizace a právnické osoby (např. neziskové, soukromé, veřejné subjekty, nadace atd.), které působí v těchto odvětvích:

  • architektura,
  • kulturní dědictví,
  • design a módního návrhářství,
  • literatura,
  • hudba,
  • scénická umění,
  • výtvarné umění.

Zúčastnění umělci a kulturní pracovníci musí mít legální pobyt v jedné ze zemí programu Kreativní Evropa, která se musí lišit od země hostitelské organizace.

Termín uzávěrky pro zaslání přihlášek do třetí výzvy je 15. května 2024, další výzva bude následovat na podzim.

Zároveň bychom vás rádi upozornili na výzvu Culture Moves Europe pro individuální mobilitu. Uzávěrka této výzvy je 31. května 2024. Podrobnosti naleznete zde.

Více informací '
Všechny novinky