Úspěchy českého předsednictví v oblasti kultury

Internetový portál Euroskop.cz publikoval článek o úspěších českého předsednictví v oblasti kultury.

Hlavní prioritou předsednictví bylo přijetí evropského pracovního plánu pro kulturu na léta 2023–2026. Výsledný plán na další čtyřleté období klade velký důraz na roli kultury jako integrálního prvku udržitelného rozvoje a pozitivní společenské transformace a vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla strategický rámec pro posílení kulturního rozměru v ostatních politických oblastech. Zvláštní pozornost věnuje například roli knihoven ve společnosti nebo kulturnímu rozměru videoher, ale také novým výzvám, mezi něž patří energetická krize nebo podpora ukrajinských umělců a ochrana ukrajinského kulturního dědictví.

Za dobu půl roku trvajícího českého předsednictví se konalo mnoho kulturních akcí, a také tři úspěšné mezinárodní konference. První v pořadí proběhla již v červenci a byla věnována tématu audiovize, dvě podzimní pak tématu ochrany kulturního dědictví: Summit o evropském kulturním dědictví 2022 ve dnech 25.–27. 9. 2022 a Výzvy současné evropské památkové péče ve dnech 9.–11. listopadu 2022.

Celý článek '
Všechny novinky