V červnu se koná Festival Nového evropského Bauhausu, do kterého se můžete zapojit

Festival Nového evropského Bauhausu

Od 9. do 12. června 2022 proběhne Festival Nového evropského Bauhausu. Událost proběhne v hybridní formě, hlavní offline aktivity se budou konat v Bruselu a doprovodné akce v celé EU i mimo ni.

Na festivalu se setkají lidé z mnoha odvětví, kteří budou mít možnost společně diskutovat o naší budoucnosti. Je to skvělá příležitost k navazování kontaktů, výměně zkušeností a oslavám – od vědy až po umění, od designu až po politiku a od architektury až po technologie.

Událost je založena na třech pilířích:

Forum (Fórum): online platforma pro výměnu názorů a debatu o tématech týkajících se Nového evropského Bauhausu,

Fair (Veletrh): vystavování a prezentování projektů a prototypů odrážejících a prosazujících hodnoty Nového evropského Bauhausu,

Fest (Oslava): kulturní program s řadou představení, uměleckých děl, kreativních participativních aktivit a slavností v přidružených pop-up prostorech v Bruselu.

Výzvy k účasti na festivalu

Evropská komise otevřela výzvy k účasti na všech třech pilířích festivalu. Zájemci z řad organizací i jednotlivců mohou pro festival navrhnout vlastní aktivity, projekty, místa konání nebo doprovodné akce.

Výzvy jsou otevřené do půlnoci 7. března 2022.

Komise zveřejnila factsheet pro potenciální žadatele, který obsahuje podrobné informace o čtyřech výzvách k předkládání žádostí a jejich výběrových řízeních.

Informace o festivalu ' Jak se zapojit ' Factsheet k výzvám '
Všechny novinky