Věž Jakobínka získala zvláštní uznání Europa Nostra

Projekt „Restaurování středověké věže Jakobínky jako cesta paměti“ získal zvláštní uznání v kategorii Obnova prestižního ocenění v oblasti kulturního dědictví Europa Nostra. Středověká věž Jakobínka je součástí rožmberského Horního hradu. První písemná zmínka o věži se datuje do počátku 16. století. Od roku 2012 je ve správě Národního památkového ústavu. Před restaurováním se věž nacházela v havarijním stavu. Projekt její obnovy měl za cíl nahradit chybějící kamenné zdivo a konzoly, rekonstrukci ochozu a zastřešení věže.

Porota Europa Nostry vyzdvihla důraz na výzkum tradičních stavebních technologií a experimentální přístup spojený s historickými řemesly. Dále zajištění kvalitních vzdělávacích programů určených pro děti a studenty a zapojení místních komunit a obyvatel s cílem posílit vazby s historickým dědictvím, a to v lokálním i evropském kontextu.

Technologicky náročné restaurování probíhalo v letech 2013–2019 a bylo realizované Národním památkovým ústavem. Při obnově projekt dodržoval co nejvíce původních postupů. Dřevo použité na stavbu bylo vybíráno v lokálních lesích a stromy ručně káceny. Opracování dřeva probíhalo bez mechanizace.  Dřevěné vřetenové lešení stavěli řemeslníci na základě středověkých iluminovaných rukopisů, pro zaměření jeho základny byly použity krokvice a latě. Na záchraně věže se podíleli také tesařští učni nejen z Česka ale i z Francie. Na samotnou rekonstrukci věže byla použita funkční replika historického jeřábu o hmotnosti 4 tuny. Její autor Petr Růžička se nechal inspirovat skicami Leonarda da Vinciho z Codexu Atlanticus.  Podobné jeřáby patrně používané ve střední Evropě na přelomu 15. a 16. století, se mohly podílet i na obnově vyhořelé Jakobínky v roce 1522. Jeřáb obsluhovali tři řemeslníci. Materiál o hmotnosti až 500 kg byl do výšky 30 m vyzdvihován za pomocí poběžného kola ovládaného chůzí jednoho člověka. Za pomocí jeřábu bylo vytaženo dohromady 25 tun materiálu. Součástí projektu bylo také zpřístupnění věže v roce 2020 s výstavou o rekonstrukci věže a vstup na nový ochoz s nádherným výhledem do okolí.

Cena Europa Nostra vznikla již v roce 1963, a v průběhu let se tato iniciativa stala významnou zastřešující organizací na poli evropského kulturního dědictví. Ocenění jsou udělována v kategoriích restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví. Jedná se o vysoce kvalitní ocenění, které má potenciál zvyšovat zájem turistů, ale i ekonomický potenciál, zejména mezi odborníky, kteří o ní hovoří jako o „Oskarovi“ za kulturní dědictví. I přes náročnou přípravu žádosti se Česká republika už několikrát na toto ocenění dosáhla. Oceněn byl například projekt Přeshraniční spolupráce pro evropskou klasickou hudbu (2020), Projekt záchrany pražské rotundy sv. Václava (2018), vzdělávací program Památky nás baví (2017) nebo Barokní areál v Kuksu (2017).

Podívejte se na seznam letošních výherců ocenění Europa Nostra a na projekty oceněné zvláštním uznáním.

Více informací o projektu ' Článek v ProPamátky ' Reportáž ČT Jihozápad '
Všechny novinky