Cesta jako cíl: Projekt Invisible Lines propojil ilustrátory

Baobab&GplusG (CZ)

Projekt Invisible Lines se zaměřuje na komiks, grafické romány a ilustrace. Klade si za cíl šířit myšlenky a umělecká díla, rozvíjet nové příležitosti pro mladé umělce a zvyšovat internacionalizaci ilustrací a komiksů. Českým partnerem je nakladatelství Baobab.

Jaké možnosti setkávání mají mladí evropští ilustrátoři a komiksoví výtvarníci po škole? Jakým způsobem se mohou tito lidé vzájemně inspirovat? I takové otázky stály u zrodu projektu Invisible Lines.

Projekt Invisible lines vznikl na ostrově Svatého Jiří v Benátkách,“ vypráví Tereza Horváthová, ředitelka nakladatelství Baobab, který je českým zástupcem v projektu. „V bývalém klášteře tam funguje velká religionistická knihovna a její mladý ředitel Francesco Piranio, milovník ilustrace a komiksu, začal spolu s různými zaujatými novináři a s italskou asociací Hamelin debatovat o tom, jestli se vlastně kresbou nebo komiksem dá zachytit neviditelné,“ pokračuje Horváthová.

Ve zprvu akademické debatě, do které byl kromě Baobabu přizván také francouzský festival Central Vapeur, se začalo řešit i to, jaké možnosti a příležitosti mají evropští ilustrátoři a komiksoví výtvarníci po škole, jakým způsobem se mohou potkávat a vzájemně inspirovat jinde, než ve školním prostředí. Ukázalo se, že takových příležitostí mnoho není.

Tak vznikl projekt Invisible Lines, ve kterém se protnul akademický zájem s čistě praktickými znalostmi lidí v oboru. „Rozhodli jsme společně, že vypíšeme jakýsi konkurz, do kterého se mohou hlásit lidi po škole nebo z posledních ročníků výtvarných škol, a vybereme skupinu dvanácti lidí, která pak společně
absolvuje tři jednotlivá sympozia v Benátkách, Broumově a Štrasburku pod vedením tří mentorů – umělců,“ vysvětluje Horváthová.

Projekt vybral 12 mladých komiksových tvůrců a ilustrátorů z celé Evropy a sousedních zemí, se zvláštním zaměřením na jejich narativní a umělecké dovednosti, kteří se účastní tří mezinárodních workshopů, z nichž každý je mentorován mezinárodními mistry oboru. Tato mezinárodní školení vedou účastníky k tvorbě originálních uměleckých děl, která se budou šířit na nejdůležitějších komiksových festivalech v Evropě. V projektu byly zastoupeny i dvě Češky – Bára Satranská a Lucie Lučanská, které byly vybrány z bezmála 400 přihlášených.

Projekt začal v roce 2020 a potrvá do roku 2022. V roce 2021 byl prezentován na festivalu Tabook v Táboře. Mentorem za českou stranu se stal uznávaný ilustrátor Juraj Horváth. Co se týče zaměření jednotlivých národních sympozií – ve Štrasburku se účastníci zabývali příběhy migrantů (neviditelné, nevyžadované), v Broumově ohledávali neviditelné vrstvy krajiny (náročná krajina českých Sudet a její vrstvící se pro oko neviditelná historie), v Benátkách zase pracovali na neviditelných příbězích Benátek. Součástí projektu jsou i další profesní setkání, výstavy na festivalech, workshopy a na konec čeká účastníky závěrečná konference. Česká broumovská část
trvala dva týdny a vznikla z ní knížka 12 Comic Pilgrims.

STORIES - PŘÍBĚHY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ '
Příjemce grantu:
Baobab&GplusG (CZ)
Partneři:

Fondazione Giorgio Cini (vedoucí projektu, IT), Hamelin (IT), Fauteuil-Vapeur (FR)

Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2020
Realizace projektu:
01. 09. 2020 - 01. 08. 2022
Web projektu:
Invisible Lines
Související vybrané projekty