Fabulamundi. Playwriting Europe: Beyond Borders?

PAV – SNC di Claudia Di Giacomo e Roberta Scaglione (IT)

Hlavním cílem prestižní sítě podpořené programem Kreativní Evropa Kultura je spolupráce divadel, festivalů a dalších institucí, které se věnují současné dramatice.

Koprodukční projekt Fabulamundi spojuje již deset evropských zemí. V roce 2017
k tehdejším členům (Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Rumunsko, Belgie a Velká Británie) přibylo Rakousko, Polsko a díky Divadlu LETÍ i Česká republika. K červnu 2019 bylo ve Fabulamundi zapojených patnáct institucí a projekt zahrnoval 164 autorů,
323 textů a 129 inscenací. Přeloženo má být devadesát her, osmdesát dramatiků
projde praktickým výukovým programem. „Fabulamundi je unikátní tím, že na rozdíl od podobných projektů kromě fluktuace textů současné dramatiky podporuje i osobní setkávání divadelníků a dramatiků,“ říká finanční manažerka LETÍ Pavla Klouzalová.

Podle ní síť Fabulamundi zahrnuje řadu odvětví. Umožňuje evropským dramatikům vyjíždět na pracovní cesty, stará se o uvádění jejich děl a usnadňuje vzájemnou spolupráci umělců právě prostřednictvím setkávání a workshopů. Rozšiřuje povědomí o projektu mimo odborné kruhy skrze publikační činnost, semináře a přednášky. Produkčně zajišťuje projekt včetně evaluace a vzdělávacích seminářů pro pracovníky zapojených organizací, přičemž souběžně s projektem vzniká i studie mapující jeho průběh. Součástí Fabulamundi je také závěrečný festival, kde budou prezentována díla vybraných autorů.

Hlavním tématem aktuálního projektu Za hranice je potom reflexe palčivých společenských procesů souvisejících mimo jiné s imigrační vlnou. „Zatímco
v současné Evropě pomalu rostou nové zdi, náš projekt se chce soustředit především na překonávání kulturních a sociálních bariér a díky mezinárodní spolupráci přispět k hlubšímu pochopení současných evropských témat,“ říká umělecká šéfka LETÍ Martina Schlegelová.

Divadlo LETÍ je ve Fabulamundi rovnocenným partnerem. „Všechny zapojené organizace mají stejné povinnosti určitého počtu daných spoluprací s autory, mezi něž patří inscenace, scénická čtení, publikace, rezidence nebo pořádání setkání s partnery ze zahraniční. Od některých institucí, například univerzit nebo divadelních ústavů, se LETÍ liší jen tím, že je přímým producentem těchto aktivit a ne pouze iniciátorem,“ vysvětluje Schlegelová.

Z Fabulamundi vzešla i česká rezidence katalánských autorek Claudie Cedó a Joany Yagy. Ty během ní spolupracovali na scénáři inscenace CampQ, na níž se podílel
i dramaturg LETÍ David Košťák. Česká expozice Pražského Quadriennale 2019 a největší koprodukční projekt v historii českého divadla CampQ simuluje pozemský tábor pro návštěvníky z jiných planet.

Dalším z projektů LETÍ v rámci Fabulamundi je uvedení hry Europe Connexion: Evaluace kvality a etiky v evropských veřejných zakázkách. „I při zkoušení této inscenace jsme využili možnosti krátkodobé rezidence,“ říká Schlegelová. „Na rozdíl od CampQ tento scénář nevznikal přímo pro nás, ale byl převzatý. Režisér Adam Svozil s dramaturgyní Marií Špalovou však byli v úzkém kontaktu s autorkou Alexandrou Badeou a konzultovali s ní úpravy. Alexandra se účastnila čtených zkoušek, mohla režijně-dramaturgickou koncepci konzultovat a podívala se také na jednu z prvních repríz.“

Fabulamundi se podle Klouzalové svým zacílením s činností Divadla LETÍ shoduje
v mnoha bodech, zejména v důrazu na uvádění děl současné dramatiky. „Finance
od Kreativní Evropy využíváme hlavně k financování těch částí projektu, které nespadají do naší běžné činnosti – tedy k přípravě prezentace českých dramatiků pro zahraniční partnery nebo k jejich vysílání na workshopy,“ říká finanční manažerka. „Zapojení do Fabulamundi nám umožňuje rozvoj i z hlediska umělecké stránky. Díky zdrojům z EU může LETÍ uskutečnit i projekty, na které by jinak finančně nedosáhlo – což je zrovna případ CampQ.“

Fabulamundi získala z programu Kreativní Evropa financování na čtyři roky. „To je pro takový projekt spíše nezbytností,“ říká Klouzalová. „Projekt totiž obsahuje fáze, které na sebe navazují a nelze je uskutečnit v jednom roce. Zároveň je ale potřeba myslet na do financování nezbytné pro dokončení projektu, které u nás na rozdíl od jiných zemí EU není ministerstvem kultury přidělováno automaticky.“

STORIES - PŘÍBĚHY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ '
Příjemce grantu:
PAV – SNC di Claudia Di Giacomo e Roberta Scaglione (IT)
Partneři:

Divadlo LETÍ (CZ) a 14 dalších partnerů

Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
EACEA/45/2016
Celkový grant:
1 626 655,99 €
Rok získání grantu:
2017
Realizace projektu:
01. 06. 2017 – 31. 12. 2020
Web projektu:
https://www.fabulamundi.eu/
Související vybrané projekty