Forman vs. Forman

Negativ

Dokumentární film Forman vs. Forman režisérské dvojice Helena Třeštíková a Jakub Hejna je portrétem slavného českého filmového tvůrce Miloše Formana. Snímek je koláží často neviděných soukromých i oficiálních archivů i autobiografického vzpomínání, které namluvil režisérův syn Petr Forman.

Jedním z okruhů podpory programu Kreativní Evropa MEDIA je i TV Programming určený na podporu koprodukčních televizních projektů včetně dokumentů. Jedním z mála podpořených děl v této kategorii je dokumentární portrét Miloše Formana, který připravuje pro Českou televizi režisérka Helena Třeštíková.

„U projektu Forman vs. Forman se sešlo několik faktorů, díky nimž byla žádost úspěšná – spojení dvou silných a na mezinárodní úrovni známých jmen Třeštíková + Forman, dále silný distributor, dobře postavená koprodukce a kvalitní zapojení koproducentů
do projektu (nikoli jen symbolicky finanční). Svou roli sehrálo i renomé producenta –
společnosti Negativ, která s Helenou Třeštíkovou spolupracuje dlouhodobě. Jedním
z hlavních koproducentů je francouzská televize ARTE, dále francouzská společnost
Alegria a za českou stranu Česká televize,“ říká vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa
MEDIA v ČR Daniela Staníková.

„Rozhodnutí významné televizní stanice ARTE být jedním z hlavních koproducentů
Formanova portrétu svědčí o tom, že v evropském kontextu zájem o tuto osobnost
stále přetrvává,“ říká producentka Kateřina Černá (Negativ). Dokument by měl
prezentovat celý Formanův život. „Věříme, že se nám díky archivním materiálům podaří
ve filmu zachytit veškeré etapy, úspěchy i prohry Formanova života,“ říká producentka.

Pro režisérku Helenu Třeštíkovou je Miloš Forman zásadní postavou jejího života.
„Od dětství jsem byla vášnivý filmový divák. Chodila jsem na všechny pohádky
a socialistické filmy pro děti a mládež. Když mi bylo asi 13 let, stal se zázrak. Viděla jsem v kině film Konkurs a svět se změnil,“ vzpomíná Třeštíková. „Na plátně jsem najednou viděla život, jaký jsem znala. Zmizel pocit, že ve filmech se vypráví o jiném, lepším světě, než jaký máme okolo sebe. Film nemusí konstruovat iluzi, ale může přiblížit pravdu života! To bylo důležité poznání. Filmy české nové vlny znamenaly dotek svobody a staly se součástí mé soustavy citů a emocí, které utvářely můj další život, mé usilování a definovaly mou identitu. Za to, že jsem se stala režisérkou, vlastně vděčím Miloši Formanovi,“ dodává Třeštíková.

„O postavě Miloše Formana toho zatím nebylo mnoho natočeno a myslíme si,
že komplexní biografický portrét, zachycující jeho dosavadní život zatím v české
kinematografii chybí,“ říká producentka Kateřina Černá. „Díky zahraniční koprodukci
a dramaturgii ze strany televizní společnosti ARTE, a také díky osobě režisérky Heleny
Třeštíkové, se domníváme, že bude o film zájem jak ze strany zahraničních festivalů, tak i zahraničních a televizních společností, a že tak bude moci přispět i k propagaci České republiky na zahraniční evropské i světové umělecké scéně,“ dodává Černá.

„Cílem podpory v okruhu TV Programming je poskytnout producentům příležitost
k nalezení kvalitního financování a také co nejlepší distribuci vybraných projektů. Větší
pozornost se tomuto okruhu začala věnovat s nástupem quality TV, jedním z prvních
úspěšných podpořených projektů byl seriál Borgiové,“ vysvětluje Daniela Staníková.

K dalším podpořeným projektům se počítají i takové hity jako skandinávské seriály
V pasti a Most, německý Babylon Berlin, francouzská série Les Revenants a nejnověji
adaptace románů Eleny Ferrante Geniální přítelkyně. Základní podmínkou pro
získání podpory v tomto okruhu je, aby byly do projektu zapojeny minimálně tři
TV stanice z různých zemí. Úspěšné projekty zahrnují sedm, devět nebo i dvanáct
TV stanic.

„V České republice zatím bylo nejen málo podpořených projektů, ale i málo
žádostí. Naštěstí se ale v poslední době objevilo několik dalších českých projektů
na mezinárodní úrovni, které by mohly mít šanci na získání podpory, právě především
kvůli tomu, že jsou od začátku řešené jako koprodukce. Tak věřím, že se blýská na lepší
časy,“ dodává Staníková.

2019, autor textu: Vojtěch Rynda

STORIES - PŘÍBĚHY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ '
Příjemce grantu:
Negativ
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
TV Programming
Výzva:
EACEA/21/2017
Celkový grant:
80 000 EUR
Rok získání grantu:
2018
Související vybrané projekty