IDF vede dokumenty od „kolébky“ až k divákovi

Institut dokumentárního filmu

Institut dokumentárního filmu (IDF) pomáhá už od roku 2001 producentům, režisérům a dalším filmovým profesionálům z regionu střední a východní Evropy ve všech fázích práce na dokumentárních snímcích od jejich vývoje po distribuci.

Spoluzakladatel a předseda boardu Filip Remunda v rámci IDF kreativně vymýšlí jednotlivé programy a lektoruje je.

Snahou IDF bylo od začátku propojit tuzemskou dokumentární scénu s Evropou a se světem. Dvěma pilíři těchto aktivit jsou vzdělávání a propagace. V obou okruzích Institut pobírá podporu programu Kreativní Evropa MEDIA. „Být součástí MEDIA je pro nás přirozeným pokračováním naší zakladatelské vize,“ říká Remunda. Jako důsledek dlouhodobé spolupráce s MEDIA Remunda vnímá vytvoření sítě kontaktů, kterým přezdívá „dokumentární lidé“. „Jsme ve spojení s dokumentaristy ze všech koutů Evropy. Ti mohou i díky Kreativní Evropě cestovat na festivaly, kde se potkáváme, kde vznikají myšlenky na spolupráci a společnou strategii. Z hlediska arzenálu myšlenek a lidského potenciálu jde o nedocenitelnou komunitu, která se stala součástí mého života a práce jak coby zástupce IDF, tak i producenta a režiséra,“ vysvětluje Remunda.

V rámci vzdělávání IDF organizuje celoroční workshop Ex Oriente Film, zaměřený na vývoj autorských dokumentárních filmů. „První setkání je zaměřené na dramaturgii, druhé je víc o packagingu: pracujeme na traileru, přepisujeme texty, soustředíme se na finanční plán,“ popisuje Remunda. „Třetí workshop je věnovaný pitchingu, propagaci a networkingu. Naše péče je komplexní, vybavujeme producenty a režiséry znalostmi, které jim pomůžou film natočit, financovat i distribuovat.“

Workshopem už prošlo přes sto realizovaných filmů; Remunda zdůrazňuje například snímky Over the Limit, který měl světovou premiéru na festivalu IDFA 2017, The Sound is Innocent (světová premiéra na Visions du Réel 2019), na Oscara nominovaný dokument Králík po berlínsku nebo Slepé lásky, premiérované na MFF Toronto 2008.

Vrcholem aktivit v rámci propagace je pak pražská akce East Doc Platform, sloužící k získání mezinárodních partnerů pro koprodukci, financování a distribuci dokumentárních projektů. „Její součástí jsou kulaté stoly a setkání jeden na jednoho s decision makery a pitching forum,“ říká Remunda. „Nabízíme nástroje, jak spojit nezávislé producenty a režiséry na jedné straně s kreativními producenty z evropských a světových televizí, zástupci filmových fondů i novými hráči jako je Netflix.“ V optimálním případě může dokumentární projekt plynule přejít z Ex Oriente přes East Doc Platform do distribuce. A i tu IDF pomáhá zajišťovat prostřednictvím platformy KineDok, která sdružuje několik teritorií a uvádí filmy převážně mimo klasická kina.

Rozpočty East Doc Platform, KineDoku i Ex Oriente pokrývá ze šedesáti procent  program Kreativní Evropa MEDIA, zbytek pochází z lokálních zdrojů. První dva projekty mají jednoroční financování, Ex Oriente tříleté. „S pravidly čerpání problém nemáme. Jsou jasná a logická, takže v souladu s nimi připravujeme i rozpočty. Brusel poskytuje předfinancování 75 %, což nám velmi usnadňuje cash flow,“ pochvaluje si spolupráci s Kreativní Evropou finanční ředitelka IDF Alena Beránková.

Jedinečnost aktivit IDF spočívá nejen v pokrytí všech fází vzniku dokumentárního filmu, ale zejména v zaměření na střední a východní Evropu. Institut funguje jako důležitý bod pro networking a výměnu know-how mezi touto částí Evropy a „Západem“. Workshopy IDF se vedle autorských dokumentů věnují i novým formátům, jako jsou interaktivní webdocs nebo virtuální a rozšířená realita. „Informovat o nových trendech, postupech a estetických nárocích je důležité pro udržení kroku s mezinárodní dokumentární scénou a festivalovým světem,“ říká Zdeněk Blaha, šéf East Doc Platform.

Evropskou unii Remunda vnímá z pozice člověka, který se narodil v někdejším východním bloku – a který je rád, že do něj díky členství v EU už nepatří. „Unii vnímám jako možnost aktivně se zapojit do evropského dění,“ říká. „Jsem rád, že už nemusím žít v prostředí, kde jsou mé občanské názory potlačovány policií nebo společenským statusem quo. Ano, EU není ideální, můžeme kritizovat třeba její byrokracii, ale je třeba být součástí toho, co kritizujeme, ne se vůči tomu vymezovat. Pojďme se sebevědomě bavit o tom, v jaké Evropě chceme žít. Na to máme právo, a myslím si, že takové občany Evropa potřebuje,“ uzavírá spoluzakladatel IDF.

2019, autor textu: Vojtěch Rynda

STORIES - PŘÍBĚHY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ '
Příjemce grantu:
Institut dokumentárního filmu
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Talents and skills, Markets & networking
Web projektu:
IDF
Související vybrané projekty