Nové výzvy na podporu panevropských kulturních subjektů a evropských sítí

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) dnes vyhlásila dvě nové výzvy v rámci nového programového období Kreativní Evropa – Kultura.

Jedná se o výzvu na podporu Panevropských kulturních subjektů (CREA-CULT-2021-PECE), která podpoří projekty navržené kulturními subjekty – v případě této výzvy se jedná o orchestry s umělci z nejméně 20 zemí účastnících se Kreativní Evropy –, jejichž cílem je nabídnout mladým perspektivním umělcům možnost vzdělávání, profesionalizace a vystupování.

Druhou dnes zveřejněnou výzvou je výzva na podporu Evropských sítí kulturních a kreativních organizací (CREA-CULT-2021-NET). jejím cílem je posílit schopnosti evropských kulturních a kreativních odvětví (KKO) čelit společným výzvám, rozvíjet talenty, inovovat a vytvářet podmínky pro růst a tvorbu pracovních míst. Výzva podpoří projekty realizované vysoce respektovanými sítěmi evropských kulturních organizací působícími na nadnárodní úrovni a pokrývajícími širokou škálu účastnických zemí Kreativní Evropy.

Uzávěrka obou výzev je 26. srpna.

Zveřejnění dalších výzev nového programu bude následovat. Očekáváme je v nejbližších dnech.

Panevropské kulturní subjekty ' Evropské sítě kulturních a kreativních organizací '
Všechny novinky