Vyjádřete se k programu Kreativní Evropa

Evropská komise zveřejnila dotazník zpětné vazby pro veřejnost, aby kromě těch, kteří se na programu Kreativní Evropa přímo podílejí nebo z něj mají prospěch, oslovila i nezainteresované respondenty a získala tak nezaujatou zpětnou vazbu.

Podělte se s námi o svůj názor na program Kreativní Evropa, abychom ho mohli ještě vylepšit.

Výsledky této konzultace budou spolu s dalšími údaji použity pro probíhající nezávislé závěrečné hodnocení programu Kreativní Evropa 2014-2020 a průběžné hodnocení programu 2021-2027. Společně budou podkladem pro zprávu Evropské komise předloženou Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie. Hodnocení rovněž pomůže Evropské komisi při úvahách o budoucnosti programu Kreativní Evropa.

Dotazník, který je k dispozici ve všech jazycích EU, můžete vyplnit do 6. září 2024.

Více informací a link na dotazník '
Všechny novinky