Výjimečné české projekty uspěly v programu Evropské unie Kultura

V posledním roce programu Kultura pro roky 2007-2013 uspěly v rámci výzvy na podporu mezinárodních projektů spolupráce dvě české organizace v roli vedoucích projektů (Akademie výtvarných umění v Praze a Institut umění − Divadelní ústav) a 15 organizací v roli spoluorganizátorů. V silné konkurenci uspěl také festival Tanec Praha 2013 v rámci specifické výzvy na podporu evropských festivalů. Tanec Praha je prvním českým festivalem, který získal tento specifický grant. Celkově se tak české organizace zapojí do 16 mezinárodních projektů, jejichž finanční podpora z Evropské komise přesáhne 2 milióny eur.

Evropská komise podporuje projekty ve výši maximálně 50%. Dofinancování těchto projektů je čím dál obtížnější díky nestabilitě grantových programů, kterých se dotýkají úsporná opatření. Ministerstvo kultury disponuje dotačním programem na kofinancování evropských projektů. Jeho rozpočet se však již druhým rokem snižuje i přesto, že se zvyšuje počet podpořených projektů s českou účastí, které mají nárok tuto podporu využít. České organizace zapojené do mezinárodní spolupráce tak budou stále více čelit problémům s dofinancováním svých projektů.

TISKOVÁ ZPRÁVA '
Všechny novinky