Vyšla nová publikace Fabulamundi: Pět evropských her

Institut umění – Divadelní ústav vydal ve spolupráci s Divadlem LETÍ publikaci Fabulamundi: Pět evropských her. Kniha vyšla v rámci projektu Fabulamundi. Playwriting Europe: Za hranice?, který byl podpořen Kreativní Evropou v rámci projektů evropské spolupráce.

Kniha představuje pět dramatických textů, které reflektují podstatné rysy současného života, ať již jde o témata politická, jako je závislost ekologie na lobbingu v nejvyšších politických evropských kruzích, nebo soukromá – věčné hledání identity, tíživost neměnných rodinných konstelací, zmatky v sexuálních preferencích. Výbor přináší i bizarní vhled do života proslulých žen či příběh z nedaleké budoucnosti, kde chudí Evropané hledají jako gastarbeitři práci na bohatších, vyspělejších kontinentech.

Všechny texty spojuje jejich účast v mezinárodním projektu sítě Fabulamundi s názvem Playwriting Europe: Beyond Borders (Za hranice)?Síť evropských divadel se zájmem o současnou dramatiku Fabulamundi, se začala formovat již kolem roku 2010. V roce 2017 se díky aktivitě Divadla LETÍ rozšířila i do České republiky. V současné době sdružuje divadla, festivaly a kulturní organizace z deseti zemí EU (Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Rumunsko, Rakousko, Belgie, Velká Británie, Polsko a Česká republika), podporuje a propaguje vznik divadelních her a poskytuje dramatikům a divadelníkům příležitosti k vzájemné spolupráci, setkávání a profesionálnímu rozvoji. V každé ze zúčastněných zemí vyšel soubor přeložených zahraničních her. Pět her tohoto výboru představuje jen zlomek ze sto dvaceti textů, které Fabulamundi v posledních čtyřech letech představila v evropském kontextu. Více informací o projektu i dalších textech najdete na webu Fabulamundi.

Projekt Fabulamndi byl podpořen v rámci projektů evropské spolupráce. Vyhlášení nové výzvy pro rok 2021 očekáváme v dubnu. Pro bližší představu se můžete podívat na materiály z poslední výzvy či projít databázi podpořených projektů.

Publikace je dostupná na e-shopu prospero.divadlo.cz.

Všechny novinky