Výsledky výzev Talent & Skills a Markets & networking

Byly zveřejněny výsledky výzev v clusteru BUSINESS:

TALENT & SKILLS (CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Ve výzvě CREA-MEDIA-2022-TRAINING bylo na období 3 let podpořeno celkem 33 vzdělávacích programů celkovou částkou 23 829 722,39 EUR.
Z České republiky podporu získaly 4 programy: Ex Oriente Film, organizovaný Institutem dokumentárního filmu (1 158 681,60 EUR), The MIDPOINT Series Launch and Feature Launch Programs (1 578 756,48 EUR) organizované Akademií múzických umění v Praze, Emerging Producers (383 400 EUR) organizovaný MFDF Jihlava a dok.incubator (645 000 EUR).

MARKETS & NETWORKING (CREA-MEDIA-2022-MARKETNET)

Ve výzvě CREA-MEDIA-2022-MARKETNET bylo na období 2 let podpořeno 40 projektů celkovou částkou 14 308 200,44 EUR.
Z ČR podporu získal Institut dokumentárního filmu na projekt East Doc 2023/2024 (692 646 EUR).

 

Kompletní výsledky programu Kreativní Evropa (CREA) '
Všechny novinky