Výsledky výzvy Co-creation and co-production scheme for the music sector

Evropská komise zveřejnila výsledky výzvy Co-creation and co-production scheme for the music sector. Cílem této výzvy byly přípravné aktivity pro budoucí sektorovou podporu hudby v rámci nového programu Kreativní Evropa 2021-27.

Obecným cílem této výzvy bylo identifikovat a podpořit nejméně 10 inovativních a udržitelných pilotních koprodukcí a koprodukčních programů pro skladatele a hudebníky s jasnou evropskou přidanou hodnotou s cílem pomoci rozvoji evropského hudebního repertoáru.

Podpořeno bylo 9 projektů jak národního, tak mezinárodního charakteru. Ve výzvě nebyl podpořen žádný český projekt.

Výsledky výzvy '
Všechny novinky