Výsledky výzvy Platform for the Cross-border Distribution of European Performing Arts Works

Evropská komise zveřejnila výsledky výzvy Platform for the Cross-border Distribution of European Performing Arts Works. Cílem výzvy byla odpora přeshraničního oběhu a digitální distribuce děl scénických umění. Vyhlášení výzvy reagovalo na koronakrizi, která měla výrazný dopad na oblast živého umění.

Podpořeno bylo 5 projektů z Francie, Belgie a Španělska. Ve výzvě nebyl podpořen žádný český projekt.

Výsledky výzvy '
Všechny novinky