Výsledky výzvy pro vytvoření sítě EU kreativních hubů a co-workingových prostor

Cílem výzvy EAC/S08/2015 bylo zřízení experimentálních obchodních modelů, podpora jejich rozšiřování i šíření jejich znalostí. Výzva tak směřovala k zavedení EU sítě kreativních hubů a co-workingových prostor pro kulturní a kreativní profesionály a podnikatele.

Dosáhnout má být následujícího: posílení sítě kreativních hubů v EU; posílení mezinárodní a mezisektorové spolupráce s KKP skrze digitální nástroje; obohacení zkušenostní a znalostní výměny mezi huby a KKP; zvyšování kapacit pro manažery kreativních hubů a další profesionály; závěry vedoucí k dalšímu formování strategie a politiky inovativních modelů, schémat atd.

Nyní již byly oznámeny vybrané organizace, a to následující:

  • British Council (hlavní organizace),
  • European Business and Innovation Centre Network,
  • Bios Exploring Urban Culture,
  • Addict – Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas,
  • Betahaus GmbH & Co. KG, Kulturni Kod,
  • Creative Edinburgh Limited,
  • Factoria Cultural – Vivero de Industrias Creativas.

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E 

Všechny novinky