Výsledky výzvy na zřízení EENCA (Evropské expertní sítě pro kulturu a audiovizuálno)

Cílem EENCA je poskytovat kvalitní poradenství a analýzy, aby tak přispěla k porozumění Evropské komise vzhledem k aktuálním výzvám kultury a KKP, aby podporovala další vývoj kulturní a audiovizuální politiky a napomohla rozhodování na základě solidní znalostní a analytické základny.

Kontrakt byl udělen konsorciu skládajícímu se z následujích organizací: Panteia B.V. a univerzita Vrije Universiteit Brussel (VUB). Více zde.

Všechny novinky