Výukové nástroje o kulturních a kreativních odvětvích The CCI Learning Module Toolbox

CCI Learning Module Toolbox vznikl v rámci projektu Creative Industries Learning Module (CCILM), jehož cílem bylo vyvinout výukové nástroje o kulturních a kreativních odvětvích a kreativním podnikání, které může používat každý. Projekt CCILM je financován z Fondů EHP a Norska.

CCI Learning Module Toolbox využijí studenti, univerzity, inkubátory a další. Představuje nejrůznější nástroje pro učitele a školitele pro vytváření vlastních učebních osnov a přípravu přednášek a školení o KKO.

Více informací '
Všechny novinky