Informace pro žadatele na podporu mobility a projektů partnerství z programu Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce pořádá dvě akce pro žadatele o grant. Granty jsou určeny všem organizacím (včetně kulturních), které mají zájem o evropskou mezinárodní spolupráci a jsou zaměřené na vzdělávání dospělých ze široké veřejnosti.

Do 19. října je možné předkládat žádosti o akreditace, které umožňují opakované pořádání zahraničních výjezdů. Pomoci vám v tom může informační seminář pro žadatele o akreditace, který se koná 8. září osobně v DZS.

Zájemci o projekty Partnerství malého rozsahu pak mají čas podat žádost do 4. října. Zúčastněte se webináře pro žadatele pro žadatele o tento typ projektů, který se koná 6. září.

Webinář pro žadatele o partnerství ' Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých ' Seminář pro žadatele o akreditace ' Více k akreditacím Erasmus
Všechny novinky