Výzva Data pro kulturní dědictví v programu Digitální Evropa

Evropská komise zveřejnila druhé kolo výzev k předkládání žádostí v rámci programu Digitální Evropa (Digital Europe). Výzvy zahrnují šest témat, jedním z nich je téma Data pro kulturní dědictví (Data for Cultural Heritage).

Cílem je vytvořit společný evropský datový prostor pro kulturní dědictví, novou iniciativu na podporu digitální proměny evropského kulturního odvětví a na podporu tvorby a opakovaného použití obsahu v kulturních a tvůrčích odvětvích. Projekt bude vycházet ze stávající platformy Europeana a značně rozšíří její současné funkce, zejména pokud jde o 3D digitalizaci, opakované použití digitalizovaných kulturních zdrojů a také meziodvětvovou a přeshraniční spolupráci.

Uzávěrka výzev je 17. května.

Výzva '
Všechny novinky