Výzva k zapojení do průzkumu postoje kulturních organizací k ochraně životního prostředí

Klimatická krize a environmentální rozvrat přírody se prohlubují každým dnem a je jedním z největších úkolů se této krizi postavit. Čím dál více institucí, firem, jednotlivců i vlád začíná aktivně prosazovat udržitelný způsob svého fungování. Kulturní sektor je v této snaze často v popředí a hledá způsoby, jak fungovat s ohledem na životní prostředí, málokdy se však podobné snahy dějí koordinovaně. Rádi bychom nasbírali informace o již fungujících opatřeních, které se osvědčily, ale také o překážkách ve snaze o udržitelné chování. Na základě sesbíraných dat sestavíme seznam doporučených a osvědčených cest, jak nejlépe podchytit přímé i nepřímé dopady kulturního sektoru na životní prostředí. Zároveň data pomohou zlepšit nastavení možné podpory kulturních projektů a fungování institucí ve snaze fungovat udržitelněji.

Magistrát hlavního města PrahyInstitut umění – Divadelní ústav, jakožto zastřešující organizace tohoto projektu, se proto na Vás obrací s prosbou o vyplnění dotazníku POSTOJE KULTURNÍCH ORGANIZACÍ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Kulturní politika a udržitelnost fungování můžou být v budoucnu zakotveny v grantových žádostech jako jedno z kritérií ovlivňující výši přidělené dotace. Dotazník může mimo jiné posloužit jako zdroj informací při vytváření těchto kritérií. Vyplněním dotazníku máte jedinečnou příležitost ovlivnit a podílet se na vzniku těchto doporučení.

Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do 12. 4. 2022.

Vyplnit dotazník ' Více informací '
Všechny novinky