Výzva LIGHTS ON pro kulturní profesionál(k)y do 35 let

LIGHTS ON je program zahraniční výměny a odborné přípravy zaměstnanců pro mladé odborníky do 35 let, kteří pracují v kulturních centrech a dalších kulturních organizacích v Evropě. Program je realizován European Network of Cultural Centres (Evropská síť kulturních center). Účastníkům nabízí mezinárodní pracovní zkušenosti a evropskou perspektivu a pomáhá jim získat nové kompetence a dovednosti, které jsou klíčové pro jejich práci s publikem a širší komunitou.

Program LIGHTS ON zahrnuje pětidenní vzdělávací seminář a týdenní výměnný pobyt s vybranou kulturní organizací v Evropě. Jedná se o jeden z nejlépe financovaných programů kulturního managementu v Evropě, velká většina nákladů je hrazena organizátorem.

Letošním tématem je udržitelný krizový management. Bude se diskutovat o tom, jak se kulturní organizace vypořádávají s víceúrovňovou krizí, včetně toho, jak udržují duševní zdraví svých zaměstnanců. Jedná se o bezpečný prostor, kde mohou kulturní pracovníci sdílet znalosti a strategie a budovat síť svých vrstevníků. Školící seminář pořádá společnost De Grote Post v belgickém Ostende, která je velmi aktivní v oblasti scénických umění a udržitelnosti.

Uzávěrka přihlášek je již 20. ledna.

Více informací '
Všechny novinky