Výzva na podporu Evropských projektů spolupráce vyhlášena

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura tři výzvy na podporu Projektů Evropské Spolupráce. Jednotlivé výzvy jsou zaměřeny na malé, střední a velké projekty spolupráce.

Výzvy podpoří projekty, do nichž se zapojí široká škála subjektů působících v různých kulturních a tvůrčích odvětvích a které budou realizovat široké spektrum činností a iniciativ. Výzvy jsou zakotveny v průřezových tématech programu Kreativní Evropa – Kultura (inkluze, snižování dopadu na životní prostředí a rovnost žen a mužů). Projekty evropské spolupráce mají rovněž přispět k realizaci vznikajících iniciativ Evropské unie, jako je například Nový evropský Bauhaus.

Projekty evropské spolupráce jsou otevřeny všem kulturním a kreativním odvětvím. Avšak vzhledem k tomu, že tato akce je zaměřena na plnění cílů části programu Kultura, nejsou v jejím rámci financovány projekty, do nichž jsou zapojeny výhradně organizace z audiovizuálního odvětví, a projekty s výhradně audiovizuálním obsahem.

Projekty evropské spolupráce podpoří kooperaci mezi organizacemi působícími v oblasti kultury, zvýší evropský rozměr tvorby a šíření evropského uměleckého obsahu a podpoří rozvoj, experimentování, šíření nebo uplatňování nových a inovativních postupů.

Zveřejněny byly i výzvy na podporu Evropských sítí kulturních a kreativních organizacíPanevropských kulturních subjektů.

Výzva na podporu projektů evropské spolupráce '
Všechny novinky