Výzva na podporu nových online médií pro mladé Evropany

Cílem nové výzvy Evropské komise je umožnit zpravodajským mediím a neziskovým organizacím mládeže realizovat ambiciózní projekty evropské mezinárodní spolupráce.

V rámci projektu Evropského parlamentu s názvem „Evropská veřejná sféra: nová online média pro mladé Evropany“ má nová výzva za cíl poskytnout příležitost realizovat mezinárodní projekty zpravodajským médiím a neziskovým (mládežnickým) organizacím. Touto výzvou se chce EU přiblížit mladým lidem, povzbudit je k aktivnímu občanství a propojit je napříč zeměmi EU.

Cílem akce je zvýšit dostupnost online informací v různých jazycích o evropských tématech, která se dotýkají mladých lidí v celé EU, a to v poutavých formátech a z různých úhlů pohledu. Podporuje tvorbu obsahu o aktuálních tématech buď určenou pro mladé Evropany nebo přímo tvořenou mladými Evropany. Projekty by měly zahrnovat pořádání akcí či diskuzí pro mládež.

Grantové dohody budou obsahovat prohlášení nezávislosti, aby bylo jisté, že příjemci grantů jsou redakčně nezávislí a fungují bez jakýchkoli politických zásahů. Projekty by měly začít v létě 2024 a jejich orientační délka je 14 měsíců. Komise očekává až 4 návrhy, přičemž maximální výše grantu je stanovena na 3,2 milionu eur. Maximální míra spolufinancování je 80 % způsobilých nákladů.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 29. ledna 2024.

Výzva není součástí programu Kreativní Evropa.
V případě dotazů se, prosím, obracejte e-mailem přímo na (nejpozději 22. ledna 2024).

Více informací '
Všechny novinky