Ministerstvo kultury opět nabízí možnost dofinancování projektů podpořených Kreativní Evropou

Ministerstvo kultury podpoří projekty, které uspěly v rámci programu Kreativní Evropa – tematický okruh Kultura. Jedná se o možnost dodatečného financování projektů již čerpajících granty z programu KE.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí je 26. dubna 2024 pro 1. kolo a 20. září 2024 pro 2. kolo.

Případné dotazy směřujte na: Ing. Martina Plíhalová, E , T 257 085 389

Více informací '
Všechny novinky