Výzva na podporu vývoje kreativních odvětví v Arménii

Evropská komise vydala v rámci plánu Východní partnerství výzvu na podporu vývoje kulturních a kreativních odvětví v Arménii.

Kulturní a kreativní odvětví jsou zásadním přispěvatelem a hybnou silou socioekonomického rozvoje. V Arménii si umělci, řemeslníci, designéři a tvůrci kreativního obsahu zajišťují zaměstnání především pro sebe a omezený počet zaměstnanců. Tato komunita však nemůže dosáhnout průlomu v arménské ekonomice, protože je roztříštěná, má tendenci pracovat izolovaně a celkově postrádá manažerské a podnikatelské dovednosti. To brzdí šance kreativního sektoru, aby se stal jedním z předních hospodářských odvětví v zemi, nabídnul nová pracovní místa a napomohl socioekonomické obnově po pandemii COVID-19.

CÍLE A PRIORITNÍ OTÁZKY
Globálním cílem této výzvy k předkládání návrhů je rozvoj arménské ekonomiky prostřednictvím podpory zakládání a posilování malých podniků v kulturních a kreativních odvětví, což přispěje k vytváření pracovních míst a socioekonomickému růstu země.

Specifické cíle této výzvy k předkládání návrhů jsou:

  • Podpořit arménské tvůrčí pracovníky při zakládání, růstu a rozšiřování životaschopných a udržitelných podniků s celostátním a celosvětovým dosahem poskytováním vhodné kombinace finančních služeb a služeb v oblasti rozvoje podnikání.
  • Umožnit zlepšení podnikatelských a manažerských dovedností arménských umělců a kulturních profesionálů s cílem podpořit je při zakládání udržitelných podniků.
  • Posílit infrastrukturu pro udržitelný kreativní průmysl prostřednictvím efektivních investic, vytváření sítí, účinné podpory podnikání a efektivní spolupráce

Priority této výzvy k předkládání návrhů jsou následující:

  • Posílit růst souboru dovedností tvůrčích pracovníků tak, aby vedle existujících uměleckých kompetencí zahrnoval i soubor podnikatelských dovedností týkajících se produktů a služeb, které jsou ve fázi nápadu a vývoje.
  • Umožnit vytvoření a zavedení souboru udržitelných finančních služeb a služeb pro rozvoj podnikání zaměřených na potřeby místních tvůrčích podnikatelů, které jim umožní uvádět produkty a služby na národní a mezinárodní trhy.
  • Zlepšit propojení s potřebnými finančními zdroji v rámci různých fází rozvoje kreativních společností a umožnit kreativcům přístup k financím.
  • Umožnit kreativním lidem, aby mezi sebou vytvářeli sítě, z nichž by mohli čerpat příležitosti prostřednictvím projektů spolupráce.
  • Podporovat zapojení a angažovanost všech relevantních subjektů kreativních odvětví s cílem využít již existující kreativní a podnikatelské podpůrné struktury v zemi, které by poskytovaly lepší služby podnikatelům a potenciálním podnikatelům, aby bylo možné využít konkurenční výhody.

Celková částka podpory poskytnutá v rámci této výzvy činí 3 000 000 EUR. 

Guidelines výzvy '
Všechny novinky