Výzva programu Digital Europe na podporu Nového evropského Bauhausu

Program Digital Europe (DIGITAL) vyhlásil výzvu Digital Solutions in support of the New European Bauhaus Initiative. Cílem výzvy je vytvářet digitální řešení, která by mohla přispět k realizaci iniciativy Nový evropský Bauhaus a obecněji k přijetí jejích hodnot (udržitelnost, inkluzivita a estetika) v souvislosti s bydlením. Výzva má vést k lepší koordinaci mezi subjekty zapojenými do Nového evropského Bauhausu a digitálními subjekty. Cílem je také urychlit zavádění projektů Nového evropského Bauhausu.

Uzávěrka výzvy je 22. února.

Výzva '
Všechny novinky