Výzva programu Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých

Program Evropské unie Erasmus+ podporuje projekty v oblasti vzdělávání dospělých, které se realizují v klíčových akcích Projekty mobility osob a Partnerství pro spolupráci.

Projekty mobility osob jsou zaměřené na mezinárodní výjezdy pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti, a také na výjezdy vzdělávaných dospělých osob s omezenými příležitostmi.

Partnerství pro spolupráci poskytuje organizacím ze sektoru vzdělávání dospělých prostor pro mezinárodní spolupráci. S partnery sdílí svoje zkušenosti, mohou společně vyvíjet nové metodiky, inovovat prostředí školního vzdělávání a zvyšovat tak úroveň vzdělávání v jednotlivých evropských zemí.

Evropská komise pro rok 2022 téměř zdvojnásobila rozpočet pro realizaci mobilit osob ve vzdělávání dospělých, které představují zajímavou příležitost i pro zaměstnance kulturních organizací. O zahraničních zkušenostech pracovníků ve vzdělávání dospělých se můžete dozvědět více v článku na webu Domu zahraniční spolupráce (DZS).

Žádosti se předkládají již v prvním čtvrtletí roku: 23. února 2022 (projekty mobility osob) a 23. března 2022 (partnerství pro spolupráci).

V souvislosti s výzvami pořádá Dům zahraniční spolupráce (DZS) sérii informačních webinářů:

  • Projekty mobility osob

13. ledna 2022registrace
18. ledna 2022registrace

  • Partnerství pro spolupráci

20. ledna 2022registrace
2. února 2022registrace
16. února 2022registrace

Více informací '
Všechny novinky