Výzva Voices of Culture – dialog o duševním zdraví v kulturním sektoru

V roce 2016, tedy dlouho před vypuknutím pandemie, se každý šestý člověk v zemích EU potýkal s duševními problémy. Na celém světě i v EU existuje řada kulturních a kreativních projektů, které se na různých úrovních zabývají duševním zdravím mladých lidí, a to z hlediska podpory, prevence, léčby a řízení.

S ohledem na aktuální post pandemické dění bude třetím tématem projektu Voices of Culture 2021-2023 zlepšování duševního zdraví mladých lidí v kulturním a kreativním odvětví.

V souvislosti s tímto tématem vyhlašuje projekt výzvu Youth, Mental Health and Culture.

Úspěšní žadatelé budou pozváni na brainstorming v Goethe-Institutu v Bruselu, který proběhne ve dnech 4. – 5. 10. 2022, a na setkání v Goethe-Institutu v Bruselu, které se bude konat  8. 12. 2022 s Evropskou komisí, aby se podělili o své příspěvky ke třem navrhovaným oblastem diskuse:

  • důkazy o přínosu kulturních a tvůrčích odvětví ke zlepšení duševního zdraví a pohody mladých lidí na národní a mezinárodní úrovni,
  • synergie s dalšími oblastmi (zdravotnictví, vzdělávání, sociální péče atd.) s cílem maximalizovat výsledky,
  • příklady intervencí, u nichž existují spolehlivé důkazy o úspěšných výsledcích, zejména pro znevýhodněné mladé lidi.

Uzávěrka přihlášek: 13. 7. 2022

Vyhlášení výsledků: 20. 7. 2022

Podrobné informace a způsob podávání přihlášek naleznete na webových stránkách.

Výzva '
Všechny novinky