Výzvy projektu Culture and Creativity for the Western Balkans

UNESCO informovalo o prodloužení termínů uzávěrek výzev vyhlášených v rámci projektu Culture and Creativity for the Western Balkans (CC4WBs). Tento projekt společně založily UNESCO, British Council a Italská agentura pro rozvojovou spolupráci (AICS) a na financování se podílí Evropská unie. Cílem je podpořit dialog na západním Balkáně prostřednictvím posílení kulturních a tvůrčích odvětví pro zvýšení socioekonomického dopadu.

Projekt je určen:

  • orgánům veřejné správy,
  • kulturním a kreativním organizacím,
  • podnikům a jednotlivcům,
  • občanské společnosti a komunitním skupinám,
  • mládeži, ženám a znevýhodněným skupinám.

V rámci projektu jsou otevřeny následující výzvy:

Výzva pro projekty ' Výzva pro jednotlivce '
Všechny novinky