Začíná portugalské předsednictví EU. Co můžeme čekat?

S mottem „Čas jednat: spravedlivá, zelená a digitální obnova“ přebírá Portugalsko předsednictví EU se třemi hlavními prioritami:

  • podpora obnovy s využitím transformace v oblastech digitalizace a klimatu
  • implementace Evropského pilíře sociálních práv jako výrazného prvku pro zajištění spravedlnosti a inkluze 
  • posílení samostatnosti Evropy i její úlohy v boji proti změnám klimatu, zachování otevřenosti světu

Jednou z hlavních priorit je také implementace víceletého finančního rámce na roky 2021–⁠2027 a nástroje Next Generation EU, stejně jako schválení a implementace národních plánů obnovy. Odolnost EU závisí podle portugalských zástupců také na obraně jejích základních hodnot. Proto se zavázali ke snaze bránit a upevňovat právní stát, bojovat proti všem formám diskriminace, podporovat pluralitu v médiích a bojovat proti dezinformacím.

Ústředním tématem portugalského předsednictví bude posílení evropského sociálního modelu s cílem poskytnout občanům potřebný pocit důvěry. Cílem bude zajistit, aby se transformací v oblasti klimatu a digitalizace dosáhlo inkluzivním způsobem bez marginalizace skupin obyvatel.

Portugalské předsednictví podpoří vytvoření tzv. European Health Union, která má posílit schopnost reagovat na krize veřejného zdraví a vyrábět a distribuovat bezpečné vakcíny v Evropě i mimo ni. Má přispět k zajištění toho, aby proces očkování proti viru COVID-19 probíhal současně ve všech členských státech a aby vakcína byla všeobecným veřejným statkem poskytovaným zdarma.

A konečně, Portugalsko bude prvním předsedající zemí, která se bude zabývat definitivním odchodem Spojeného království z vnitřního trhu a celní unie EU. 

 

Všechny novinky