Zapojte se do Občanské diskuse o kulturním dědictví Evropy

Europa Nostra, Ministerstvo kultury a Magistrát hlavního města Prahy zvou na akci s názvem Občanská diskuse uskutečněná v objektu kulturního dědictví. Setkání proběhne 23. listopadu od 16 do 18 hodin v Sále architektů Staroměstské radnice.

Diskusí se česká sekce celoevropské federace kulturního dědictví Europa Nostra připojuje ke Konferenci o budoucnosti Evropy. Cílem je zapojit majitele a správce památek a ukázat, že kulturní dědictví má jedinečnou roli při utváření budoucí Evropy. Hovořit se bude také o tom, že evropské objekty kulturního dědictví nabízejí inspirující prostředí pro spojení odborné znalosti s očekáváním občanů.

Účastníci panelové diskuse s následným zapojením veřejnosti budou hledat odpovědi na tyto otázky:

  • Jak může Evropská unie vzít do úvahy změny v životních a pracovních podmínkách lidí zlepšenou inklusí a respektováním principů ekologické a více udržitelné společnosti?
  • Jaké by měly být klíčové priority Evropské unie do budoucna? Jaké byste navrhovali změny stran role Evropské unie, jejích cílů a způsobu jejího řízení?
  • Jakou roli by mělo hrát kulturní dědictví v budoucím formování naší společnosti a celkově v budoucnosti Evropské unie?

Panelisté:

  • Vlastislav Ouroda | náměstek Ministerstva kultury pro oblast kulturního dědictví
  • Adam Scheinherr | náměstek primátora Prahy
  • Naděžda Goryczková | generální ředitelka Národního památkového ústavu
  • Kateřina Bečková | místopředsedkyně Klubu Za starou Prahu
  • Daniel Herman | člen vládního výboru pro lidská práva, bývalý ministr kultury
  • Hana Hniličková | dlouholetá vedoucí vzdělávacích projektů, nyní fundraiser a právník v Post Bellum – Paměť národa

Moderátor:
Václav Žmolík | redaktor Českého rozhlasu

Registrovat se lze na e-mailu: 

Pozvánka '
Všechny novinky